Acte de Présence is opgericht in 1988 door Marijke van Oosterzee. Wij begeleiden mensen die een rol in de schijnwerpers op zich nemen bv in leidinggevende functies, sollicitatiegesprekken, presentaties. Het gaat ons in dit werk om de toename van gemak en het neerzetten van een eigen stijl.
Wij gebruiken theatertechnieken in combinatie met zakelijke inzichten en werken met professionals op het terrein van de organisatiekunde, stemtechniek en theater.
Via dit werk krijgt u meer voeling met de rol en greep op het eigen gedrag.